Mensahe ng paniki sa mga tao (Funny) LOL!

#PanicKi #FunnyBat
Isang Panic-ki (bat) 🦇 di umano’y nagpahayag sa kanyang saloobin ukol sa pagkalat ng novel corona virus sa bansa. Panoorin at pakinggan ang kanyang pahayag.

corona virus update,corona virus,corona virus memes,funny,funny videos,funny videos 2020,bat funny,Panic-ki,bat soup,wuhan,china,funny bat,kuya jb funny bat,funny panic-ki

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !